Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzięki uprzejmości wydawnictwa SQN mamy dla Was trzy egzemplarze książki Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata. Lubicie książki o znanych sportowcach? To konkurs dla Was!

Podziwiany przez miliony. Przez miliony hejtowany.

Nie jest typem sportowca, którego łatwo pokochać. Nigdy nie krył się ze swoim bogactwem: kabiną prysznicową wyłożoną skórą aligatora, kolekcją zegarków wartą więcej niż jego luksusowa posiadłość położona na polu golfowym czy prywatnym odrzutowcem za 30 milionów dolarów. Ale czy od człowieka, który w ciągu jednego wieczoru zarobił ponad 200 milionów, można wymagać skromności?

Na swoje bogactwo Floyd Mayweather Jr. ciężko zapracował. Na zawodowych ringach nie przegrał żadnego pojedynku, tytuły zdobywał częściej, niż kupował ekskluzywne samochody, a mistrzostwa świata wszystkich federacji zdobywane w aż sześciu kategoriach wagowych zapewniły mu stałe miejsce wśród największych legend boksu.

Ta książka nie tylko odsłania kulisy wielkiej kariery „Pretty Boya”. Jest także próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, który Mayweather jest prawdziwy: ten uznający 12 milionów dolarów za„niewolnicze wynagrodzenie” czy ten z własnej woli finansujący pogrzeb zmarłego na raka pięściarza, którego pokonał w swojej pierwszej walce o mistrzostwo…

Pytanie dla Was! Floyd Mayweather Jr. zdobył medal Olimpijski. W jakiej kategorii wagowej i na której olimpiadzie?

Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach! Z prawidłowo zamieszczonych wybierzemy 3 i nagrodzimy książką o słynnym bokserze.

Na komentowanie macie czas do 9 października!

floyd-1

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy

 • Michał Sob­czyk

  Floyd zdo­był brą­zo­wy medal kate­go­rii piór­ko­wej na IO w Atlan­cie w 1996 roku

 • Lely­ja

  Floyd zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 w kate­go­rii piórkowej.

 • as

  Kate­go­ria piór­ko­wa – 😉 brąz w Atlan­cie, w 1996 roku 😉

 • Mał­go­sia Xxookds

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii piór­ko­wej na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku 🙂 Tak bar­dzo chcia­ła­bym dołą­czyć książ­kę do swo­jej kolek­cji. W mojej biblio­tecz­ce cze­ka­ją już na nią inne bio­gra­fie bok­se­rów m.in. „Mike Tyson. Moja praw­da”, „Tiger bez cen­zu­ry”, „Kulej”, „Bra­cia Klicz­ko. Z kozac­kie­go rodu”, „Figh­ter. Auto­bio­gra­fia”. Jestem pew­na, że się zaprzyjaźnią 😉

 • Mar­cin Domoradzki

  May­we­ather zdo­był brą­zo­wy medal na IO w Atlan­cie w 1996 roku w kate­go­rii piórkowej.

 • Damian Bobiń­ski

  Floyd May­we­ather Jr. swój medal zdo­był na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku w kat. piórkowej.

 • Syl­wia Brauer

  Kate­go­ria: piórkowa
  Igrzy­ska olim­pij­skie: Atlan­ta w 1996 roku 💪🏻

 • Anie­la M

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brąz na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996 roku, w kate­go­rii piórkowej.
  (w pół­fi­na­le prze­grał z Sera­fi­mem Todo­ro­wem z Bułgarii)

 • Dag­ma­ra Kowalewska

  1996 rok Olim­pia­da w Atlan­cie. Zdo­był medal brą­zo­wy w kate­go­rii piorkowej.
  3mam kciuki.
  Książ­ka w sam raz dla męża pod Choinkę 🙂

 • Kata­rzy­na Muller

  W 1996 roku, na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie, zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii piórkowej.

 • Adam

  waga piór­ko­wa, Atlan­ta, 1996 rok, medal brą­zo­wy, potem już nigdy nie prze­grał 😉 cze­kam na książ­kę, z góry dzięki 😛 :))))

 • Adrian Wolff

  Kate­go­ria piór­ko­wa, Olim­pia­da w Atlan­cie w 1996

 • Mał­go­rza­ta Ruta

  kate­go­ria: piór­ko­wa, Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie w 1996r, zdo­był brą­zo­wy medal 🙂 💪💪💪

 • Marek Mali­now­ski

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był medal na Igrzy­skach Olim­pij­skich w Atlan­cie w roku 1996. Kate­go­ria wago­wa: waga piórkowa! 

 • Urszu­la

  Floyd May­we­ather Jr. zdo­był brą­zo­wy medal Olim­pij­ski na Olim­pia­dzie w Atlan­cie w 1996r. w wadze piórkowej.

 • Ariel

  Let­nie Igrzy­ska Olim­pij­skie w Atlan­cie 1996. Brą­zo­wy Medal w kate­go­rii waga piórkowa 🙂

 • Paa Raw

  kate­go­ria piór­ko­wa, Atlan­ta 1996 rok.

 • Rafał

  Brąz został zdo­by­ty w kate­go­rii piór­ko­wej pod­czas IO w 1996 roku w Atlancie.

 • Karo­li­na Zalewska

  Pret­ty Boy” zdo­był brąz (choć może było­by i zło­to gdy­by nie dość kon­tro­wer­syj­ne sędzio­wa­nie) w 1996 w Atlan­cie, waga piór­ko­wa. A potem było już tyl­ko ciekawiej 🙂

 • Maciej Łusz­czyń­ski

  May­we­ather zdo­był brą­zo­wy medal na Olim­pia­dzie w Atlan­cie, w 1996 roku, w wadze piórkowej.
  Tak z cie­ka­wo­ści, zwy­cięz­cy będą rze­czy­wi­ście wybie­ra­ni czy po pro­stu losowani ;)?

 • Piotr Wiśniew­ski

  No cóż, nie będzie to odkryw­cze: Ffloyd M. Jr zdo­był brą­zo­wy medal w bok­sie, w wadze piór­ko­wej w 1996 roku w Atlan­cie. Prze­grał wal­kę o finał z póź­niej­szym wice­mi­strzem Todorovem.

 • Zuzan­na P.

  Floyd, star­tu­ją­cy wte­dy w wadze piór­ko­wej, zdo­był medal w ’96 r. w Atlan­cie w Sta­nach Zjednoczonych.

 • Zając Poziom­ka

  Floyd zdo­był brą­zo­wy medal pod­czas Igrzysk Olim­pij­skich w Atlan­cie w 1996r. Wal­czył w kate­go­rii piór­ko­wej. Pamię­tam jak­by to było wczo­raj. Byłem na tej wal­ce, mia­łem nawet zdję­cie z Floy­dem, ale mi Teo­dor zeżarł.

 • Nie­sta­ty­stycz­ny

  Gra­tu­la­cje dla Zają­ca Poziom­ka, Macie­ja Łusz­czyń­skie­go i Dag­ma­ry Kowalewskiej.
  Pode­ślij­cie adre­sy na niestatystyczny@o2.pl